Cenník vybraných služieb

WISE consulting  s.r.o. je platiteľom DPH. Ceny sú uvádzané bez DPH.

Ak je súčasťou nižšie uvedených služieb rozšírenie predmetov podnikania o viazané / remeselné živnosti k uvedenej cene sa pripočíta suma 7,50 € za každú takúto viazanú / remeselnú živnosť.

Založenie Cena
Založenie s.r.o.
390 €
Založenie a.s.
2900 €
ZMENY V S.R.O. Cena
Zmena spoločníkov
290 €
Zmena konateľov
290 €
Zmena sídla
190 €
Zmena obchodného mena
190 €
Rozšírenie predmetov podnikania
190 €
Zvýšenie základného imania
190 €
Zníženie základného imania
290 €
Zmena údajov konateľa / spoločníka v obchodnom registri
190 €
Zápis viacerých zmien súčasne
290 €
PREDAJ READY-MADE S.R.O. (vrátane prevodu) Cena
Neplatiteľ DPH
690 €
Platiteľ DPH
2900 €